Tags S.P.Kondandapani

Tag: S.P.Kondandapani

Lakshmi Kataksham (1970) Telugu Movie

Lakshmi Kataksham ( లక్ష్మీ కటాక్షం) is a 1970 Telugu musical film directed by B. Vittalacharya and starring N. T. Rama Rao and K. R. Vijaya.The...